شرح وظایف کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور و پله برقی

0

0

farazlift farazlift farazlift farazlift farazlift      
  • info@farazlift.com

  • شماره تماس : 33350019 - 077

  • ساعت کاری :۸:۳۰ صبح تا ۵ بعدازظهر

شرح وظایف کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور و پله برقی

چهار‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۹ بازدید

۱- طرح و بررسی اولیه پرونده متقاضیان صدور پروانه طراحی و مونتاژ .

۲- طرح و بررسی درخواست عضویت در سندیکا .

۳- رسیدگی و مطابقت شرایط احراز متقاضیان پروانه طراحی و مونتاژ با دستور العمل صادر وزارت صنایع و معادن.

۴- بررسی و مطابقت شرایط عضویت با احکام مذکور در اساسنامه و آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره .

۵- اظهار نظر و ارجاع پرونده های تکمیلی جهت اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیئت مدیره منطبق با موازین مقرر .

۶- انجام امور ارجاعی از طرف هیئت مدیره .

دیدگاه خود را بیان کنید