جک مستقیم بغل

جک مستقیم بغل,آسانسورهای با سیستم جک مستقیم بغل کابین,آسانسور

دراین سیستم در صورت استفاده از یک جک دو استیج جهت طول مسیرهای تا ۵ متر یک پیت به عمق  ۴۵ سانتیمتر  و در صورت استفاده از دو جک در سیستم های با ظرفیت بالا۵۵ سانتیمتر با در نظر گرفتن ارتفاع بافر مورد نیاز می باشد

جک مستقیم بغل

دراین سیستم در صورت استفاده از یک جک دو استیج جهت طول مسیرهای تا ۵ متر یک پیت به عمق ۴۵ سانتیمتر و در صورت استفاده از دو جک در سیستم های با ظرفیت بالا۵۵ سانتیمتر با در نظر گرفتن ارتفاع بافر مورد نیاز می باشد. و جک در یک یا دو سمت از چاه در کنار دیوار یا آهنکشی نصب می شود.فضایی که از چاه به علت نصب جک پرت می شود به اندازه ۲۰ تا ۳۰ سانت می باشد

ویژگی های آسانسورهای با سیستم جک مستقیم بغل کابین

  • در این سیستم به علت قرار گرفتن پیستون زیر کاراسلینگ یا یوک امنیت سیستم کاملا تضمین شده است.
  • عدم نیاز به حفر چاه وامکان استفاده از دو طرف از چاهک جهت ورود وخروج
  • حداکثر ظرفیت با احتساب وزن کابین وکاراسلینگ در سیستم تک جک ۱۰۰۰ کیلوگرم می باشد.
  • از این سیتم معمولا در جاهایی استفاده می شود کهامکان کندن چاه وجود نداشته باشد
  • استفاده از دو ضلع چاه جهت ورود وخروج در کابین های L شکل مد نظر باشد
  • پیت مورد نیاز جهت این سیستم با توجه به طول مسیر و ارتفاع یوک متغییر می باشد.
  • در سیستم های ماشین بر جک بغل به صورت دوبل استفاده می شود.

جک بغل مستقیم ۲ استیج


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image


Tweet
whatsapp
instagram