ویژگی های آسانسورهای با سیستم جک مستقیم زیر کابین

جک مستقیم از زیر, ویژگی های آسانسورهای با سیستم جک مستقیم زیر کابین

جک مستقیم از زیر |  ویژگی های آسانسورهای با سیستم جک مستقیم زیر کابین

جک مستقیم از زیر

 • دراین سیستم یک پیت به عمق ۱٫۵ متر ویک چاه به قطر ۶۰ سانتیمتر به عمق زیرمورد نیاز می باشد
 • در صورت استفاده از جک تک استیج عمق چاه به اندازه طول مسیر+ یک متر می باشد.
 • در صورت استفاده از جک دو استیج عمق چاه به اندازه نصف طول مسیر+ یک متر می باشد.
 • در صورت استفاده از جک سه استیج عمق چاه به اندازه طول مسیرتقسیم بر ۳+ یک متر می باشد.

ویژگی های آسانسورهای با سیستم جک مستقیم زیر کابین:

 • به صفر رسیدن احتمال سقوط آسانسور به علت اینکه پیستون دائما زیر کابین قرار دارد.
 • امکان استفاده حداکثر از فضا به علت اشغال فضای کم جهت نصب سیستم
 • عملکرد آرام وبدون سروصداومتعادل بودن
 • امکان استفاده از ظرفیت های زیاد وکابین های پانورامیک (شیشه ای)
 • نصب آسانتر وسرویس نگهداری کمتر نسبت به سیستم های دیگر
 • اورهد مورد نیاز دراین سیستم به اندازه ارتفاع کابین + فضای جان پناه تریف شده در استاندارد EN 81
 • برخورداری از ضریب امنیتی بالا جهت استفاده از این سیستم به عنوان خودروبر
 • در اقلیم هایی که امکان کندن چاه به عمق زیاد به علت رسیدن به آب و…. وجود ندارد،جک های تلسکوپی دو یا سه استیج پیشنهاد می‌گردد


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image


Tweet
whatsapp
instagram