دهمین جلسه هیئت مدیره سندیکا برگزار شد.

دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۹۰۸ بازدید

دهمین جلسه هیئت مدیره سندیکا برگزار شد.

دهمین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته روز یکشنبه ۰۸/۰۶/۹۴ در محل سندیکا برگزار شد.در این جلسه که با حضور اعضاء هیئت مدیره و بازرسان سندیکا تشکیل شد به موضوعات مختلفی پرداخته شد.

در دهمین جلسه هیئت مدیره، اعضاء کارگروه تخصصی بررسی آئین نامه کمیته حل اختلاف تعیین گردیدند و مقرر شد که کارگروه مذکور، آئین نامه نهایی شده را جهت تصویب در جلسات آینده هیئت مدیره ارائه نماید.

موضوع دیگری که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ساماندهی نصابان و سرویسکاران بود که مقرر گردید مسئول کارگروه مربوطه در جلسه آتی حضور یافته و گزارشی از روند انجام امور ساماندهی ارائه نماید تا در رابطه با گامهای اجرایی بعدی تصمیم گیری شود.

یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیتی که مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت مربوط به حل مشکل مدیران فنی شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ که از نظر تحصیلات حائز شرایط مندرج در دستور العمل جدید صدور و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ نمی باشند بود و مقرر شد برای کسب نظر مساعد مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل تلاشهای بیشتری انجام گیرد.به نحوی که تا پایان شهریور ماه بتوان اقدامات عملی مناسبی را در این ارتباط انجام داد.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image


Tweet
whatsapp
instagram