ثبت نام وارزیابی توانایی فنی نصابان وسرویسکاران وسطح بندی آنها به پایان رسید

ثبت نام وارزیابی توانایی فنی نصابان وسرویسکاران وسطح بندی آنها به پایان رسید

ثبت نام وارزیابی توانایی فنی نصابان وسرویسکاران وسطح بندی آنها به پایان رسید

پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۸۴۶ بازدید

ثبت نام وارزیابی توانایی فنی نصابان وسرویسکاران وسطح بندی آنها به پایان رسید

۱ـ پس از اتمام ثبت نام مرحله اول بعلت استقبال نصابان مقرر گردید تاپایان دیماه ثبت نام وارزیابی انجام پذیرد.
۲ـ جهت برنامه ریزی آموزش نصابان براساس ارزشیابی توانایی و سطح بندی آنها درحال بررسی و اقدام می باشدکه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

طی تماس تلفنی با ۹۰۸ نفر ازثبت نام شدگان درطزح ساماندهی نصابان ،پرونده ۷۴۷ نفرازنصابان وسرویسکاران تکمیل ومراحل مصاحبه انجام گرفت.برای سایر افرادی که موفق به شرکت دراین طرح نشده اند تا آخردیماه فرصت تکمیل پرونده وشرکت درمصاحبه درنظر گرفته شده است .

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image


Tweet
whatsapp
instagram