بیست وپنجمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۴/۱۰/۱۳

دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۸۰۴ بازدید

بیست وپنجمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۴/۱۰/۱۳

مصوبات:
۱ـ برنامه های کارگروه تولیدبه تصویب رسیدکه دراین برنامه مقرر گردیدمسائل تولیدکنندگان عضوسندیکا مورد رسیدگی قرار گیرد.
۲ـ طرح سامانه آسانه با ارائه مورد بررسی قرارگرفت پس ازنهایی شدن طرح با هماهنگی لازم اطلاع رسانی وبه مرحله اجراء درخواهد آمد.
۳ـ بررسی تمدید پروانه تعدادی ازاعضای سندیکا انجام پذیرفت.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image


Tweet
whatsapp
instagram