چرا در برخی آسانسورها لرزش های ناچیز متناوب حس می شود؟

تکان های حرکت در محل اتصال ریل‏هایی که کیفیت مناسب ندارند، باعث ایجاد چنین لرزش‏هایی می شود.

تکان های حرکت در محل اتصال ریل‏هایی که کیفیت مناسب ندارند، باعث ایجاد چنین لرزش‏هایی می شود.

سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۱ بازدید

چرا در برخی آسانسورها لرزش های ناچیز متناوب حس می شود؟

تکان های حرکت در محل اتصال ریل‏هایی که کیفیت مناسب ندارند، باعث ایجاد چنین لرزش‏هایی می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image


Tweet
whatsapp
instagram