حد مجاز بار آسانسور چقدره ؟

مطابق با کد استاندارد EN۸۱ حداقل بار مجاز برای آسانسور با توجه به نوع آسانسور که آیا باری می باشد و یا اینکه مسافر بری می باشد تشخیص داده می شود .

مطابق با کد استاندارد EN۸۱ حداقل بار مجاز برای آسانسور با توجه به نوع آسانسور که آیا باری می باشد و یا اینکه مسافر بری می باشد تشخیص داده می شود .

سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۰ بازدید

حد مجاز بار آسانسور چقدره ؟

مطابق با کد استاندارد EN۸۱ حداقل بار مجاز برای آسانسور با توجه به نوع آسانسور که آیا باری می باشد و یا اینکه مسافر بری می باشد تشخیص داده می شود .

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image


Tweet
whatsapp
instagram